Misyonumuz

Üniversite, Yüksek Okul ve diğer eğitim kurumlarını kurmak, yönetmek. Çalışmaları ulusal ve uluslararası alanda Orhaz Eğitim’in önceliğidir.

Eğitim

Orhaz Eğitim bilginin en büyük sermaye olduğu inancıyla, sahip olduğu bilgi ve deneyimleri düzenlediği seminerler aracılığıyla sizlerle paylaşır, kişisel ve kurumsal gelişiminize katkıda bulunur.
• Tüm resmi ve yarı resmi, kurum ve kuruluşlar ile özel sektör işletmelerinin içinde bulunduğu yoğun değişim ve gelişim için etkin, kalıcı ve ekonomik çözümler üretmeyi temel amacı olarak benimsemekte ve kullanıcısının hizmetine sunmaktadır.
• Eğitimlerimiz; seminer, kurs, atelye çalışması (workshop), brifing, konferans şeklinde ve istenilen içerikte, yerde ve zamanda gruplara ve bireylere verilebilmektedir.

egitim_4

HAZIRLIK VE UYGULAMA

Orhaz A.Ş., resmi ve özel kuruluşların istedikleri eğitim konularını ve ihtiyaçlarının nedenlerini, eğitim öncesinde kuruluş yetkilileriyle ve bireylerle bir araya gelerek belirler. Gerçekleştirilecek eğitimlere dair tamamlayıcı bilgilerin aktarıldığı bu görüşmelerden sonra, son düzenlemeleri yapılan programlarla ilgi hazırlıklara başlanarak, belirlenen zamanda ve yerde uygulama aşamasına geçilir.


Teorik-pratik dengesinin azami ölçüde gözetildiği, eğitimle ilgili alanda deneyim ve uzmanlık sahibi eğitimci ve danışmanlarımız tarafından verilen eğitimlerde; katılımın ve öğrenme etkinliğinin en üst seviyeye çıkarılması için, görsel/işitsel bilgi aktarımlarının yanı sıra, soru-yanıt seanslarına, alıştırmalara, problem çözümlerine, rol oyunlarına, simülasyonlara ve örnek olay çalışmalarına yer verilir.