Atık Su ve Katı Atık Değerlendirme Sistemleri

Çöplerin toplanmasından, depolanmasına ve bertaraf edilmesine kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınması. Öncellikle bu atıkların değerlendirilmesi ve geri kazandırılması.